Kluysbos
Boshyacint
Kluysbos
Daslook

Doel van de vereniging

  1. Terreinen uitbouwen tot natuur- en educatieve reservaten.
  2. Inzet voor natuurbehoud, natuurbescherming en landschapsbeheer
  3. Eventueel verwerven van eigendom

De vereniging is onder de naam "vzw De Mark" op 4 november 1988.

Er is een statutenwijziging gebeurd in december 2004.

 

 

 

Flash news

 

Geen flash-nieuws.