Kluysbos
Boshyacint
Kluysbos
Daslook

VZW de Mark is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die zich al sedert 4 november 1988 bezig houdt met natuur- en educatieve reservaten en landschapsbeheer in het zuidelijke deel van de regio Pajottenland (Herne, Bever en Galmaarden). Wij zijn een vereniging met meer dan 50 vrijwilligers, die als doel heeft het landschaps- en natuurpatrimonium op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier te promoten, beschermen en beheren. Daarnaast zetten we ons ook in voor natuureducatieve projecten,  bomenverkoop en boomplantacties, moestuinen met vergeten groenten, en stiltebeleving en innerlijke rust (yoga). We hebben momenteel drie natuurreservaten die we samen met de terreinploeg van Natuurpunt beheren.

 

 

Flash news

 
 
6 maart 2021

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief januari 2021 gaat de activiteit  “ Snoeien van hoogstamfruitbomen” door op zaterdag 6 maart in het Dominicanessenklooster te Herne.

De snoeiles duurt 1 uur. Begin 14 uur of  15 uur of 16 uur.  Er is ook een korte initiatie in het snoeien van klein fruit.

Deelname kan alleen  MITS INSCHRIJVING op  andreprove@hotmail.com  of  054/58 92 17 tussen 18 en 20 uur.

 
Errata Nieuwsbrief januari 2021

Yogalessen: Wanneer : moet zijn    "Vanaf 2 februari tot en met 1 juni 2021" in plaats van "Vanaf 2 februari tot en met 2 juni 2021"

Onderhoudsnoei van hoogstamfruit bomen gaat door op zondag 21 maart in plaats van zaterdag 21 maart.