Kluysbos
Boshyacint
Kluysbos
Daslook

VZW de Mark is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die zich al sedert 4 november 1988 bezig houdt met natuur- en educatieve reservaten en landschapsbeheer in het zuidelijke deel van de regio Pajottenland (Herne, Bever en Galmaarden). Wij zijn een vereniging met meer dan 50 vrijwilligers, die als doel heeft het landschaps- en natuurpatrimonium op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier te promoten, beschermen en beheren. Daarnaast zetten we ons ook in voor natuureducatieve projecten,  bomenverkoop en boomplantacties, moestuinen met vergeten groenten, en stiltebeleving en innerlijke rust (yoga). We hebben momenteel drie natuurreservaten die we samen met de terreinploeg van Natuurpunt beheren.

 

 

Flash news

Door de corona-maatregelen ligt het verenigingsleven volledig lam. Voorlopig zijn alle geplande activiteiten en werkdagen van de vzw De Mark afgelast, inclusief de traditionele Natuurstage. De natuurstage vergt teveel vergaderen en overleg om deze activiteit nog te kunnen redden.
 
Mogelijk mogen we in juli weer onze werkdagen oppikken maar voorlopig blijft het koffiedik kijken. 
 
Ik heb een video toegevoegd aan de website. Deze video werd gemaakt door Jean Van Holen. Betreft de fauna en de flora in het Raspaillebos en het Kluysbos. De video is te zie in het ledenhoekje.

In de gedrukte versie van de nieuwsbrief van Januari 2020 staat bij de activiteit yoga verkeerdelijk nog het email adres "bos77...." om Olivia te contacteren.  Het correct email adres is olivia.seminck@gmail.com.