_02A4821 copy.jpg
Links

Auteursrechten Johan Ooghe

Nuttige links in verband met planten en bomen

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=14357 Het veldwetboek (veldwetboek van 7 oktober 1886) bevat twee delen:
  • - Titel I Plattelandsregeling.
  • - Titel II Veldpolitie.

In de plattelandsregeling staan eigenaardige wetten, zoals "Artikel 11: Alleen bejaarden, gebrekkigen, vrouwen en kinderen beneden twaalf jaar mogen van zonsopgang tot zonsondergang aren lezen en naharken in de plaatsen waar zulks gebruikelijk is en slechts in niet-omheinde, op het grondgebied van hun gemeente gelegen velden waar de oogst geheel ingezameld en weggehaald is.
Aren lezen mag slechts met de hand geschieden; naharken met behulp van een hark met ijzeren tanden is verboden."

Nuttig is wel Hoofdstuk V Afsluiting van eigendommen. Afstand voor beplantingen. Afbakening van landbouw en bosbouwzones.

Lees ook

Hoogstammige bomen mogen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden; bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant.
Fruitbomen van welke soort ook mogen als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen.
Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken.
https://neerlandstuin.nl De behoefte aan een eigen plekje neemt toe. Daarin past ook echt tuinieren als een blijk van weloverwogen creatief kunnen en willen. Tuinieren zonder kennis van wat groeit en bloeit leidt tot teleurstelling. Wij willen u hier behulpzaam zijn met uitgebreide informatie en door antwoord te geven op al uw vragen over tuinieren. En door u op weg te helpen uw tuin al tuinierend met meer animo en inspiratie uw eigen plekje te laten worden. Voor uw plezier. Beschouw tuin (èn balkon), groot of klein, als een kleurige buitenkamer waar het ook plezierig en aangenaam moet zijn. Planten daarin zijn bij uitstek het decor. Enkele informaties zijn typisch voor Nederland.
https://www.pinterest.com/explore/tuinieren-in-potten-917855927820/   Pinterest. Tuinieren in potten.
Ga naar Facebook Flore vzw FLORE vzw is een vereniging die vertrekt van uit een sociaal en ecologisch doel, respect voor de natuur en voor de medemens staat centraal.
Thema’s zoals ecologisch koken, ecologisch tuinieren, ecologisch leven, permacultuur, (milieu- en natuur)educatie, duurzame ontwikkeling, kruiden, gezondheid, spiritualiteit, muzisch-creatieve vorming, … komen aan bod. Flore vzw, Vredestraat 17, 9500 Geraardsbergen
 Ga naar Facebook aardendwerk  

Kleur & Kruid

Kleur en Kruid natuurlijk puur is een merknaam van Aarde-nd-werk, een coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk.
De kerntaken van de coöperatie bestaan in:

 

  • Biologische teelt van kruiden
  • verwerking (geforceerd drogen) tot biologische producten (controle BE-BIO-02)
  • arbeidsoriëntatie
  • taken van functioneel groenbeheer
  • taken van educatief groenbeheer.

Via de integratie van kansengroepen geeft Aarde-nd-werk invulling aan haar sociaal oogmerk. De coöperatie gaat voor 100 % lokaal geproduceerde producten - van grondstof tot eindproduct.

Aarde-nd-werk cvba-so is voortgevloeid uit een ESF-project 'Blauwdruk voor oprichting van een kruidencoöperatie volgens CSA-principes' welk in november 2013 positief gevalideerd werd. De coöperatie heeft een CSA-karakter en werkt samen met zowel 'producenten' als 'consumenten'.