_02A6516 copy.jpg
Klimaatproject

Klimaatproject NaturaConnect is een nieuw initiatief (Maart 2019) van VZW de Mark. Met dit project willen we in essentie twee Natura2000 gebieden ten Zuidwesten van Brussel ecologisch herverbinden door de bossen en natuurlijke overstromingsgebieden van de beekvallei op te waarderen en beschermen.

De jongeren, burgers en wetenschappers die vandaag hun stem laten horen voor de klimaatzaak zijn niet enkel begaan met CO2 en energie, maar ook met het herdenken van onze economie, onze landbouw, de relatie tussen de mens en zijn omgeving, en het verlies van natuur en biodiversiteit. In afwachting van gepaste politieke maatregelen, willen we met dit project alvast bottom-up actie ondernemen in een visiegebied van ongeveer 13O hectare op grondgebied Herne.

Door natuur weer te verbinden, geven we planten en dieren meer kans om zich aan te passen. Maar tegelijkertijd wordt deze natuur ook een essentiële partner in de klimaatstrijd. Uit een recente wetenschappelijke studie blijkt dat inzetten op 'natural climate solutions' zoals bossen en moerassen meer dan 30 % van de broeikasgassen kan absorberen. Bovendien vormen overstromingsgebieden een natuurlijke buffer om ons te beschermen tegen overstromingsgevaar tijdens hevige regenval.

Met dit project hopen we aan te tonen dat  natuur, landbouw en zachte recreatie perfect in evenwicht kunnen zijn in het landschap van de toekomst, zelfs dichtbij de hoofdstad van Europa.

Lees er alles over hier.