Kluysbos
Boshyacint
Kluysbos
Daslook

VZW de Mark is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die zich al sedert 4 november 1988 bezig houdt met natuur- en educatieve reservaten en landschapsbeheer in het zuidelijke deel van de regio Pajottenland (Herne, Bever en Galmaarden). Wij zijn een vereniging met meer dan 50 vrijwilligers, die als doel heeft het landschaps- en natuurpatrimonium op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier te promoten, beschermen en beheren. Daarnaast zetten we ons ook in voor natuureducatieve projecten,  bomenverkoop en boomplantacties, moestuinen met vergeten groenten, en stiltebeleving en innerlijke rust (yoga). We hebben momenteel drie natuurreservaten die we samen met de terreinploeg van Natuurpunt beheren.

 

 

Flash news

28/07/2020:
Door de corona-maatregelen ligt het verenigingsleven volledig lam. Voorlopig zijn alle geplande activiteiten en werkdagen van de vzw De Mark afgelast inclusief de wandelingen "Stap uit uw kot" op woensdag, de "Zomersnoei voor betere fruitopbrengst" van 16 augustus en de "Plukcursus" op 30 augustus. Mogelijk mogen we in september opnieuw onze activiteten oppikken maar voorlopig blijft het koffiedik kijken. 
15/07/2020:
De bomenverkoop is opnieuw gestart. Bestelling kan via deze website of via een bestelformulier aan te vragen bij André Prové (054/5892017) of Tony Geldolf (054/589651). De volgende "Samen" gaat volledig over de corona en zal het bestelformulier voor de bomenverkoop niet bevatten!