Kluysbos
Boshyacint
Kluysbos
Daslook

VZW de Mark is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die zich al sedert 4 november 1988 bezig houdt met natuur- en educatieve reservaten en landschapsbeheer in het zuidelijke deel van de regio Pajottenland (Herne, Bever en Galmaarden). Wij zijn een vereniging met meer dan 50 vrijwilligers, die als doel heeft het landschaps- en natuurpatrimonium op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier te promoten, beschermen en beheren. Daarnaast zetten we ons ook in voor natuureducatieve projecten,  bomenverkoop en boomplantacties, moestuinen met vergeten groenten, en stiltebeleving en innerlijke rust (yoga). We hebben momenteel drie natuurreservaten die we samen met de terreinploeg van Natuurpunt beheren.

 

 

Flash news

Zondag 21 maart
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief januari 2021 gaat de activiteit  "Onderhoudsnoei van hoogstamfruit bomen" door op zondag 21 maart in plaats van zaterdag 21 maart.
Deelname kan alleen  MITS INSCHRIJVING op  andreprove@hotmail.com  of  054/58 92 17 tussen 18 en 20 uur.
 
Vrijdag 26 maart
De workshop "CREATIEVE HOUT" voorzien op vrijdag 26 maart gaat niet door wegens corona.
André zorgt er voor dat personen die zich reeds ingeschreven hadden hun deelnamegeld terug krijgen. 
 
 
 
Errata Nieuwsbrief januari 2021

Yogalessen: Wanneer : moet zijn    "Vanaf 2 februari tot en met 1 juni 2021" in plaats van "Vanaf 2 februari tot en met 2 juni 2021"