Kluysbos
Boshyacint
Kluysbos
Daslook

VZW de Mark is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die zich al sedert 4 november 1988 bezig houdt met natuur- en educatieve reservaten en landschapsbeheer in het zuidelijke deel van de regio Pajottenland (Herne, Bever en Galmaarden). Wij zijn een vereniging met meer dan 50 vrijwilligers, die als doel heeft het landschaps- en natuurpatrimonium op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier te promoten, beschermen en beheren. Daarnaast zetten we ons ook in voor natuureducatieve projecten,  bomenverkoop en boomplantacties, moestuinen met vergeten groenten, en stiltebeleving en innerlijke rust (yoga). We hebben momenteel drie natuurreservaten die we samen met de terreinploeg van Natuurpunt beheren.

 

 

Flash news

 
Toevoeging 6/02/2023: De startdatum van de yoga lessen is dinsdag 14 februari om 20 uur in het Baljuwhuis Galmaarden.
 
Toevoeging 6/02/2023: De Algemene Vergadering van de Vzw De Mark gaat door op vrijdag 24 februari om 20 uur in het Baljuwhuis te Galmaarden.