Kluysbos
Boshyacint
Kluysbos
Daslook

Vzw De Mark beheert 3 reservaten waarin gewandeld kan worden. Gelieve hierbij wel de gedragscode te respecteren.

  • Het natuurreservaat "Markvallei" te Galmaarden
  • Het natuurreservaat "Kluysbos" te Galmaarden
  • Het natuurreservaat "Hof ten Berg" te Galmaarden

Deze reservaten zijn eigendom van Natuurpunt, maar werden aangekocht in samenwerking en met financiële steun van de vzw De Mark.

Wie interesse heeft om deel te nemen aan de onderhoudswerken neemt contact op met: 

 André 054/589217 (tussen 18 en 20 uur)
 Luc 0494/482664 
 Conny  054/324973
 Tommy  0474/442511


 

Het natuurreservaat “De Markvallei” te Galmaarden.

Hier kunt u zien hoe door de inzet en de steun van vele honderden sympathisanten, van vele vrijwilligers, groenarbeiders en enthousiaste jongeren voor “de Markvallei” in samenwerking met vzw Natuurreservaten tot een oppervlakte van 34 Ha uitgebouwd wordt. Het is een waardevolle natuurgebied met een rijke variatie fauna en flora in de hooilanden, begrazingsweiden, knotwilgen, sleedoornhagen en turfputten.

De terreinploeg van de vzw Natuurreservaten maaien in het najaar de hooiweiden en tijdens de wintermaanden onderhouden zij de knotwilgen. Na deze beheerswerken ruimen de leerlingen uit de Gemeentelijke Basisscholen en het St-Catharinacollege van Galmaarden evenals de leerlingen van de scholen uit de omgeving, het maaisel en de lichte takken van de knotwilgen op, onder begeleiding van een educatieve medewerker.  Dankzij deze ingrepen verhoogde opmerkelijk de bloemenrijkdom in de hooiweiden!

 

 Klik op deze LINK voor meer informatie over het Natuurreservaat de Markvallei.

 

Het natuurreservaat "Het Kluysbos" te Galmaarden.

Het Kluysbos met een oppervlakte van 15 Ha is een vochtig bronbos dat door zijn ouderdom en voorjaarsflora een grote natuurwaarde bezit. Het is een gemengd bos waar eiken, beuken, kastanjes, elzen en andere planten weelderig kunnen groeien.

 

Klik op deze LINK voor meer uitleg over het Natuurreservaat Het Kluysbos.

 

Het natuurreservaat "Hof ten Berg" te Galmaarden.

Het gebied ligt vrij afgelegen in het “ Stiltegebied”.Natuurpunt vzw is er in geslaagd, met hulp van vzw De Mark, eigenaar te worden van verschillende bosperceeltjes langs de “Bosbroekbeek” te Nieuwenhove - Geraardsbergen. Vooral dankzij de steun en giften van vele sympathisanten kunnen we deze en andere waardevolle natuur bewaren en koesteren voor huidige en latere generaties. Het bestaat uit 29 percelen die aangekocht werden met een totale oppervlakte van 5,506 ha. De valleibodems zijn aangeduid als Natuurgebied op het gewestplan. De rest is (Landschappelijk waardevol) Agrarisch gebied. Het beheer bestaat voornamelijk uit het kappen van populierenaanplanten en nulbeheer met aandacht voor veiligheid, zodat spontane vegetatieontwikkeling alle kansen krijgt. 

 Klik op deze LINK voor meer informatie over het Natuurreservaat Hof ten Berg.

 

Dr Van Holen heeft de onderstaande video gemaakt over de fauna en flora van het Raspaillebos en het Kluysbos.